Languages فارسی العربية English اردو Azəri Bahasa Indonesia پښتو français ไทย Türkçe Hausa Kurdî Kiswahili Deutsch español فارسى درى РУС

SABABBIN BIDIYOYIZAUREN MALAMAI

HALKA TA 77


access_time 2020-02-23 20:00:00

01:30:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-23 21:30:00

00:03:38 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-23 21:33:38

00:03:44 hourglass_full

Ziyarar Waris


access_time 2020-02-23 21:37:22

00:05:04 hourglass_full

TAFSIRIN AYOYI MUTASHABIHAI

HALKA TA 43


access_time 2020-02-23 21:42:26

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE

HALKA TA 47


access_time 2020-02-23 22:15:26

00:20:00 hourglass_full

FIƘIHU A MAZAHABOBIN MUSULUNCI

HALKA TA 9


access_time 2020-02-23 22:42:19

00:45:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU

HALKA TA 41


access_time 2020-02-23 23:32:23

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-23 00:12:23

00:50:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-23 04:04:23

00:03:38 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-23 04:08:01

00:03:44 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI

HALKA TA 77


access_time 2020-02-23 04:21:45

01:30:00 hourglass_full

TAFSIRIN AYOYI MUTASHABIHAI

HALKA TA 43


access_time 2020-02-23 05:56:45

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE

HALKA TA 47


access_time 2020-02-23 06:33:38

00:20:00 hourglass_full

FIƘIHU A MAZAHABOBIN MUSULUNCI

HALKA TA 8


access_time 2020-02-23 06:56:38

00:45:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU

HALKA TA 41


access_time 2020-02-23 07:46:42

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-23 08:16:42

00:50:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-23 11:04:23

00:03:38 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-23 11:08:01

00:03:44 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI

HALKA TA 77


access_time 2020-02-23 11:21:45

01:30:00 hourglass_full

TAFSIRIN AYOYI MUTASHABIHAI

HALKA TA 43


access_time 2020-02-23 12:56:45

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE

HALKA TA 47


access_time 2020-02-23 13:33:38

00:20:00 hourglass_full

FIƘIHU A MAZAHABOBIN MUSULUNCI

HALKA TA 8


access_time 2020-02-23 13:56:38

00:45:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU

HALKA TA 41


access_time 2020-02-23 14:46:42

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-23 15:16:42

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2020-02-24 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-24 20:04:23

00:05:06 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-24 20:09:29

00:04:42 hourglass_full

Ziyarar Waris


access_time 2020-02-24 20:14:11

00:05:04 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2020-02-24 20:19:15

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2020-02-24 21:01:58

00:25:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2020-02-24 21:30:58

00:32:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2020-02-24 21:59:58

00:25:00 hourglass_full

BABUL MURAD


access_time 2020-02-24 22:32:41

00:40:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2020-02-24 23:15:41

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-24 00:02:45

00:50:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-24 04:04:23

00:05:06 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-24 04:09:29

00:04:42 hourglass_full

Ziyarar Waris


access_time 2020-02-24 04:14:11

00:05:04 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2020-02-24 04:19:15

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2020-02-24 05:01:58

00:25:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2020-02-24 05:30:58

00:32:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2020-02-24 05:59:58

00:25:00 hourglass_full

BABUL MURAD


access_time 2020-02-24 06:32:41

00:40:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2020-02-24 07:15:41

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-24 08:02:45

00:50:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-24 11:04:23

00:05:06 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-24 11:09:29

00:04:42 hourglass_full

Ziyarar Waris


access_time 2020-02-24 11:14:11

00:05:04 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2020-02-24 11:19:15

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2020-02-24 12:01:58

00:25:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2020-02-24 12:30:58

00:32:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2020-02-24 12:59:58

00:25:00 hourglass_full

BABUL MURAD


access_time 2020-02-24 13:32:41

00:40:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2020-02-24 14:15:41

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-24 15:02:45

00:50:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA

HALKA TA 48


access_time 2020-02-25 20:00:00

01:30:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-25 21:30:00

00:05:06 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-25 21:35:06

00:04:42 hourglass_full

MAULIDIN ANNABI


access_time 2020-02-25 21:39:48

00:03:00 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2020-02-25 21:42:48

00:15:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2020-02-25 22:10:32

00:32:00 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI

HALKA TA 42


access_time 2020-02-25 22:45:36

00:30:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2020-02-25 23:40:29

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-25 00:10:29

00:50:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-25 04:04:52

00:02:37 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-25 04:07:29

00:03:25 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2020-02-25 04:13:54

00:15:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA

HALKA TA 48


access_time 2020-02-25 04:31:54

01:30:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2020-02-25 06:21:54

00:32:00 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI

HALKA TA 42


access_time 2020-02-25 06:56:58

00:30:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2020-02-25 07:21:51

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-25 07:51:51

00:50:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-25 11:04:23

00:02:37 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-25 11:07:00

00:03:25 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2020-02-25 11:13:25

00:15:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA

HALKA TA 48


access_time 2020-02-25 11:31:25

01:30:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2020-02-25 13:21:25

00:32:00 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI

HALKA TA 42


access_time 2020-02-25 13:56:29

00:30:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2020-02-25 14:21:22

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-25 14:51:22

00:50:00 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI

HALKA TA 81


access_time 2020-02-26 20:00:00

01:30:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-26 21:30:00

00:02:36 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-26 21:32:36

00:03:05 hourglass_full

Ziyarar Waris


access_time 2020-02-26 21:35:41

00:05:04 hourglass_full

MU SAN AƘIDUNMU

HALKA TA 47


access_time 2020-02-26 21:51:45

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI

HALKA TA 29


access_time 2020-02-26 22:32:45

00:30:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2020-02-26 23:06:45

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-26 00:04:42

00:50:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-26 04:04:23

00:02:36 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-26 04:06:59

00:03:05 hourglass_full

Ziyarar Waris


access_time 2020-02-26 04:10:04

00:05:04 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI

HALKA TA 81


access_time 2020-02-26 04:20:08

01:30:00 hourglass_full

MU SAN AƘIDUNMU

HALKA TA 47


access_time 2020-02-26 05:56:08

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI

HALKA TA 29


access_time 2020-02-26 06:29:08

00:30:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2020-02-26 07:07:08

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-26 08:02:12

00:50:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2020-02-26 11:04:23

00:02:36 hourglass_full

Addu`ar Yua


access_time 2020-02-26 11:06:59

00:03:05 hourglass_full

Ziyarar Waris


access_time 2020-02-26 11:10:04

00:05:04 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI

HALKA TA 81


access_time 2020-02-26 11:20:08

01:30:00 hourglass_full

MU SAN AƘIDUNMU

HALKA TA 47


access_time 2020-02-26 12:56:08

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI

HALKA TA 29


access_time 2020-02-26 13:29:08

00:30:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2020-02-26 14:07:08

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2020-02-26 15:02:12

00:50:00 hourglass_full
fact

164652

ZIYAR0RI

fact

37459

ADADIN SAUKEWA

fact

1028

ADADIN BIDIYO

fact

17

ADADIN MAƘALOLI

SHAFIN SAƘWANNI

MAFI SABUNTAR MAƘALOLI