Languages فارسی English اردو Azəri Bahasa Indonesia پښتو français ไทย Türkçe Hausa Kurdî Kiswahili Deutsch español فارسى درى РУС

SABABBIN BIDIYOYIKaratun Qur’ani


access_time 2021-01-23 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-01-23 20:18:03

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-01-23 20:43:03

00:32:04 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-01-23 21:18:07

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-01-23 22:05:50

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-01-23 23:10:55

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-01-23 00:05:57

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-01-23 00:36:46

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-01-23 01:06:46

00:50:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-01-23 04:18:56

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-01-23 04:43:56

00:32:04 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-01-23 05:19:00

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-01-23 06:06:43

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-01-23 07:11:48

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-01-23 08:06:50

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-01-23 08:37:39

00:30:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-01-24 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-01-24 20:16:49

00:20:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-01-24 20:40:49

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA A MUSULUNCI


access_time 2021-01-24 21:11:38

00:35:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-01-24 22:03:31

00:44:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-01-24 22:58:56

00:41:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-01-24 23:55:01

00:25:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-01-24 00:25:50

00:15:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-01-24 00:45:39

00:50:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-01-24 04:16:49

00:20:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-01-24 04:40:49

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA A MUSULUNCI


access_time 2021-01-24 05:11:38

00:35:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-01-24 06:03:31

00:44:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-01-24 06:58:56

00:41:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-01-24 07:55:01

00:25:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-01-24 08:25:50

00:15:00 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-01-24 12:33:13

01:00:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-01-25 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2021-01-25 20:20:31

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-01-25 20:52:03

00:25:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-01-25 21:24:46

00:20:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-01-25 21:56:29

00:55:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-01-25 22:57:29

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-01-25 23:46:23

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-01-25 00:22:56

00:32:04 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-01-25 00:55:49

00:50:00 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2021-01-25 04:21:13

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-01-25 04:52:45

00:25:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-01-25 05:25:28

00:20:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-01-25 05:57:11

00:55:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-01-25 06:58:11

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-01-25 07:47:05

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-01-25 08:23:38

00:32:04 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-01-25 12:30:36

01:00:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-01-26 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2021-01-26 20:23:11

00:15:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-01-26 20:42:11

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-01-26 21:17:11

00:32:30 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-01-26 22:03:04

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-01-26 23:11:36

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-01-26 23:50:36

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-01-26 00:21:25

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-01-26 00:52:21

00:50:00 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2021-01-26 04:14:25

00:15:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-01-26 04:33:25

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-01-26 05:08:25

00:32:30 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-01-26 05:54:18

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-01-26 07:02:50

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-01-26 07:41:50

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-01-26 08:12:39

00:30:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-01-26 12:33:56

01:00:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-01-27 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-01-27 20:15:08

00:15:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-01-27 20:35:08

00:22:51 hourglass_full

TSARIN RAYUWA A MUSULUNCI


access_time 2021-01-27 21:22:05

00:35:00 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-01-27 22:07:54

00:54:00 hourglass_full

IMAMUL FUƘAHA


access_time 2021-01-27 23:11:58

00:44:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-01-27 00:13:23

00:34:11 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-01-27 01:00:19

00:50:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-01-27 04:15:08

00:15:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-01-27 04:35:08

00:22:51 hourglass_full

TSARIN RAYUWA A MUSULUNCI


access_time 2021-01-27 05:22:05

00:35:00 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-01-27 06:07:54

00:54:00 hourglass_full

IMAMUL FUƘAHA


access_time 2021-01-27 07:11:58

00:44:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-01-27 08:13:23

00:34:11 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-01-27 12:28:07

01:00:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-01-21 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

Hadisin Ahalil Kisa


access_time 2021-01-21 20:15:08

00:19:40 hourglass_full

Du`au Kumaili


access_time 2021-01-21 20:43:48

00:42:14 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-01-21 21:37:14

00:20:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-01-21 22:12:14

01:00:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-01-21 23:20:14

00:41:00 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-01-21 00:17:07

00:28:58 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-01-21 01:21:10

00:50:00 hourglass_full

Hadisin Ahalil Kisa


access_time 2021-01-21 04:14:11

00:19:40 hourglass_full

Du`au Kumaili


access_time 2021-01-21 04:42:51

00:42:14 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-01-21 05:36:17

00:20:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-01-21 06:11:17

01:00:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-01-21 07:19:17

00:41:00 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-01-21 08:16:10

00:28:58 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-01-21 12:37:50

00:54:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-01-22 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-01-22 20:14:11

00:20:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-01-22 20:59:29

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-01-22 21:38:29

00:20:38 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-01-22 22:07:07

01:00:00 hourglass_full

IMAMUL FUƘAHA


access_time 2021-01-22 23:14:50

00:44:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-01-22 00:04:55

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-01-22 00:43:33

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-01-22 01:14:46

00:50:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-01-22 04:18:03

00:20:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-01-22 05:03:21

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-01-22 05:42:21

00:20:38 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-01-22 06:10:59

01:00:00 hourglass_full

IMAMUL FUƘAHA


access_time 2021-01-22 07:18:42

00:44:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA-


access_time 2021-01-22 08:08:47

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-01-22 08:47:25

00:30:00 hourglass_full
fact

2235740

ZIYAR0RI

fact

37359

ADADIN SAUKEWA

fact

1383

ADADIN BIDIYO

fact

17

ADADIN MAƘALOLI

SHAFIN SAƘWANNI

MAFI SABUNTAR MAƘALOLI