Languages فارسی English اردو Azəri Bahasa Indonesia پښتو français ไทย Türkçe Hausa Kurdî Kiswahili Deutsch español فارسى درى РУС

SABABBIN BIDIYOYIKaratun Qur’ani


access_time 2021-02-27 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-02-27 20:16:50

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-02-27 20:43:03

00:32:04 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-02-27 21:18:07

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-02-27 22:05:50

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-02-27 23:10:55

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-02-27 00:05:57

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-02-27 00:36:46

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-02-27 01:06:46

00:50:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-02-27 04:18:56

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-02-27 04:43:56

00:32:04 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-02-27 05:19:00

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-02-27 06:06:43

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-02-27 07:11:48

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-02-27 08:06:50

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-02-27 08:37:39

00:30:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-02-28 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-02-28 20:16:49

00:20:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-02-28 20:40:49

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA A MUSULUNCI


access_time 2021-02-28 21:11:38

00:35:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-02-28 22:03:31

00:44:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-02-28 22:58:56

00:41:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-02-28 23:55:01

00:25:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-02-28 00:25:50

00:15:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-02-28 00:45:39

00:50:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-02-28 04:16:49

00:20:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-02-28 04:40:49

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA A MUSULUNCI


access_time 2021-02-28 05:11:38

00:35:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-02-28 06:03:31

00:44:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-02-28 06:58:56

00:41:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-02-28 07:55:01

00:25:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-02-28 08:25:50

00:15:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-03-01 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2021-03-01 20:20:31

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-03-01 20:55:21

00:25:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-03-01 21:28:04

00:20:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-03-01 22:00:13

00:55:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-03-01 22:59:20

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-03-01 23:48:58

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-03-01 00:24:29

00:32:04 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-03-01 00:58:07

00:50:00 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2021-03-01 04:20:31

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-03-01 04:55:21

00:25:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-03-01 05:28:04

00:20:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-03-01 06:00:13

00:55:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-03-01 06:59:20

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-03-01 07:48:58

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-03-01 08:24:29

00:32:04 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2021-03-01 10:19:08

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-03-01 10:53:58

00:25:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-03-01 11:26:41

00:20:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-03-01 11:58:50

00:20:38 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-03-01 12:36:06

01:00:00 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-03-01 13:37:40

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-03-01 14:13:11

00:32:04 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-03-02 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2021-03-02 20:23:11

00:15:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-03-02 20:41:38

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-03-02 21:15:14

00:32:30 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-03-02 22:04:57

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-03-02 23:13:29

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-03-02 23:59:29

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-03-02 00:25:22

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-03-02 00:56:18

00:50:00 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2021-03-02 04:19:25

00:15:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-03-02 04:37:52

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-03-02 05:11:28

00:32:30 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-03-02 06:01:11

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-03-02 07:09:43

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-03-02 07:55:43

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-03-02 08:16:32

00:30:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-03-02 10:16:11

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-03-02 10:49:47

00:32:30 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-03-02 11:48:02

00:37:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-03-02 12:34:02

01:00:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-03-02 13:34:51

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-03-02 13:55:40

00:30:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-02-25 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

Hadisin Ahalil Kisa


access_time 2021-02-25 20:15:08

00:19:40 hourglass_full

Du`au Kumaili


access_time 2021-02-25 20:43:17

00:42:14 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-02-25 21:31:03

00:20:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-02-25 22:05:32

01:00:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-02-25 23:13:32

00:41:00 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-02-25 00:10:25

00:28:58 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-02-25 01:14:28

00:50:00 hourglass_full

Hadisin Ahalil Kisa


access_time 2021-02-25 04:14:11

00:19:40 hourglass_full

Du`au Kumaili


access_time 2021-02-25 04:42:20

00:42:14 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-02-25 05:30:06

00:20:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-02-25 06:04:35

01:00:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-02-25 07:12:35

00:41:00 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-02-25 08:09:28

00:28:58 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-02-25 12:27:10

00:54:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-02-25 14:38:30

00:41:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-02-26 20:00:00

00:04:23 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-02-26 20:14:11

00:20:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-02-26 20:59:29

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-02-26 21:38:29

00:20:38 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-02-26 22:07:07

01:00:00 hourglass_full

IMAMUL FUƘAHA


access_time 2021-02-26 23:14:50

00:44:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-02-26 00:04:55

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-02-26 00:43:33

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-02-26 01:14:46

00:50:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-02-26 04:18:03

00:20:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-02-26 05:03:21

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-02-26 05:42:21

00:20:38 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-02-26 06:10:59

01:00:00 hourglass_full

IMAMUL FUƘAHA


access_time 2021-02-26 07:18:42

00:44:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA-


access_time 2021-02-26 08:08:47

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-02-26 08:47:25

00:30:00 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-02-26 12:15:14

01:00:00 hourglass_full
fact

2436374

ZIYAR0RI

fact

37359

ADADIN SAUKEWA

fact

1428

ADADIN BIDIYO

fact

17

ADADIN MAƘALOLI

SHAFIN SAƘWANNI

MAFI SABUNTAR MAƘALOLI