Languages فارسی English اردو Azəri Bahasa Indonesia پښتو français ไทย Türkçe Hausa Kurdî Kiswahili فارسى درى РУС

SABABBIN BIDIYOYIKaratun Qur’ani


access_time 2021-05-15 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-05-15 21:18:52

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-15 21:43:52

00:32:04 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-05-15 22:18:56

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-05-15 23:06:39

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-15 00:11:44

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-05-15 01:04:46

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-05-15 01:35:35

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-15 02:05:35

00:50:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-05-15 05:18:56

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-15 05:43:56

00:32:04 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-05-15 06:19:00

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-05-15 07:06:43

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-15 08:11:48

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-05-15 09:04:50

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-05-15 09:35:39

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-15 10:05:39

00:50:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-05-15 11:04:10

00:15:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-05-15 12:04:14

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-05-15 12:51:57

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-15 13:57:02

00:30:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-05-16 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-05-16 21:16:49

00:20:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-05-16 21:40:49

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA A MUSULUNCI


access_time 2021-05-16 22:11:38

00:35:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-05-16 22:53:31

00:59:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-05-16 23:56:31

00:41:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-05-16 00:52:36

00:25:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-05-16 01:18:25

00:15:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-16 01:38:14

00:50:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-05-16 05:16:49

00:20:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-05-16 05:40:49

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA A MUSULUNCI


access_time 2021-05-16 06:11:38

00:35:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-05-16 06:53:31

00:59:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-05-16 07:56:31

00:41:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-05-16 08:52:36

00:25:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-05-16 09:18:25

00:15:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-16 09:38:14

00:50:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-05-16 11:13:21

00:20:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA A MUSULUNCI


access_time 2021-05-16 11:38:10

00:35:00 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-05-16 12:33:55

01:00:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-05-16 13:34:44

00:41:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-05-16 14:16:33

00:25:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-05-16 14:42:22

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA A MUSULUNCI


access_time 2021-05-16 15:17:11

00:35:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-05-17 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIRAYA JAMI'A


access_time 2021-05-17 21:20:31

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-05-17 21:54:36

00:25:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-05-17 22:27:19

00:20:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-05-17 22:59:28

00:55:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-05-17 23:58:35

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-05-17 00:47:28

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-17 01:22:59

00:32:04 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-17 01:55:52

00:50:00 hourglass_full

ZIYARA JAMI'A


access_time 2021-05-17 05:21:16

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-05-17 05:55:21

00:25:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-05-17 06:28:04

00:20:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-05-17 07:00:13

00:55:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-05-17 07:59:20

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-05-17 08:48:13

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-17 09:23:44

00:32:04 hourglass_full

ZIYARA JAMI'A


access_time 2021-05-17 11:17:38

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-05-17 11:51:43

00:25:00 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-05-17 12:28:52

01:00:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-05-17 13:36:35

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-05-17 14:14:40

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-17 14:50:11

00:32:04 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-05-17 15:23:04

00:25:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-17 15:55:47

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-05-18 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2021-05-18 21:23:11

00:15:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-05-18 21:41:38

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-05-18 22:15:14

00:32:30 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-05-18 23:04:57

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-18 00:13:29

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-05-18 00:59:29

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-05-18 01:25:22

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-18 01:56:18

00:50:00 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2021-05-18 05:20:53

00:15:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-05-18 05:39:20

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-05-18 06:12:56

00:32:30 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-05-18 07:02:39

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-18 08:11:11

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-05-18 08:57:11

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-05-18 09:23:04

00:30:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-05-18 11:14:12

00:30:00 hourglass_full

IRFANI DA SUFANCI A MUSULUNCI


access_time 2021-05-18 11:47:48

00:32:30 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-05-18 12:37:31

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-05-18 13:46:03

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-05-18 14:32:52

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-05-18 14:53:41

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-18 15:39:47

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-05-13 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

Hadisin Ahalil Kisa


access_time 2021-05-13 21:15:08

00:19:40 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-05-13 21:35:44

00:20:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-05-13 22:05:33

01:00:00 hourglass_full

Du`au Kumaili


access_time 2021-05-13 23:14:33

00:42:14 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-05-13 00:12:03

00:41:00 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-05-13 01:08:56

00:28:58 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-13 02:09:47

00:50:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-05-13 05:34:47

00:20:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-05-13 06:04:36

01:00:00 hourglass_full

Du`au Kumaili


access_time 2021-05-13 07:13:36

00:42:14 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-05-13 08:11:06

00:41:00 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-05-13 09:07:59

00:28:58 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-05-13 11:29:34

00:20:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-05-13 12:30:07

00:58:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-05-13 13:37:56

00:41:00 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-05-13 14:44:38

00:28:58 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-05-13 15:39:34

00:20:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-13 16:12:43

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-05-14 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-05-14 21:14:11

00:20:41 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-05-14 21:59:50

01:00:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-05-14 23:08:57

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-05-14 23:48:04

00:20:38 hourglass_full

IMAMUL FUƘAHA


access_time 2021-05-14 00:24:25

00:44:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-05-14 01:09:14

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-05-14 01:47:52

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-14 02:19:05

00:50:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-05-14 05:18:03

00:20:41 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-05-14 06:03:42

01:00:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-05-14 07:12:49

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-05-14 07:51:56

00:20:38 hourglass_full

IMAMUL FUƘAHA


access_time 2021-05-14 08:28:17

00:44:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-05-14 09:13:06

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-05-14 09:51:44

00:30:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-05-14 10:30:20

00:20:41 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-05-14 11:15:59

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-05-14 11:55:06

00:20:38 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-05-14 12:16:33

01:00:00 hourglass_full

IMAMUL FUƘAHA


access_time 2021-05-14 13:32:16

00:44:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-05-14 14:17:05

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-05-14 14:55:43

00:30:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-05-14 15:53:06

00:20:41 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-05-14 16:13:47

00:50:00 hourglass_full
fact

3104242

ZIYAR0RI

fact

37224

ADADIN SAUKEWA

fact

1551

ADADIN BIDIYO

fact

17

ADADIN MAƘALOLI

SHAFIN SAƘWANNI

MAFI SABUNTAR MAƘALOLI