Languages فارسی English اردو Azəri Bahasa Indonesia پښتو français ไทย Türkçe Hausa Kurdî Kiswahili فارسى درى РУС

SABABBIN BIDIYOYIHANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-06-26 21:19:56

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-26 21:42:32

00:32:04 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2021-06-26 22:21:27

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-06-26 23:01:22

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-26 00:04:41

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-06-26 00:56:36

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-06-26 01:28:29

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-06-26 02:00:41

00:50:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-06-26 05:20:49

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-26 05:43:25

00:32:04 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2021-06-26 06:22:20

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-06-26 07:02:15

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-26 08:05:34

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-06-26 08:57:29

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-06-26 09:29:22

00:30:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-06-26 10:57:51

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-26 11:20:27

00:32:04 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2021-06-26 11:59:22

00:30:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-06-26 12:39:17

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-26 13:56:19

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-06-26 14:48:14

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-06-26 15:20:07

00:30:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-06-27 21:16:49

00:20:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-06-27 21:37:38

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-06-27 22:12:31

00:59:00 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2021-06-27 23:12:20

00:50:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-06-27 00:11:25

00:41:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-06-27 01:07:30

00:25:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-06-27 01:33:19

00:15:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-06-27 02:01:08

00:50:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-06-27 05:16:57

00:20:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-06-27 05:37:46

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-06-27 06:12:39

00:59:00 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2021-06-27 07:12:28

00:50:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-06-27 08:11:33

00:41:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-06-27 09:07:38

00:25:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-06-27 09:33:27

00:15:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-06-27 11:19:12

00:20:00 hourglass_full

MUSAN AƘIDUNMU


access_time 2021-06-27 11:49:06

00:30:00 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-06-27 12:33:47

01:00:00 hourglass_full

BAƘON ƊUS


access_time 2021-06-27 13:34:36

00:41:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-06-27 14:16:25

00:25:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-06-27 14:42:14

00:15:00 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2021-06-27 15:04:56

00:50:00 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2021-06-21 21:20:31

00:26:43 hourglass_full

FARFAJIYAR KARAMA


access_time 2021-06-21 21:54:36

00:30:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-06-21 22:27:19

00:20:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-06-21 22:59:28

00:55:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-06-21 23:58:35

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-06-21 00:47:28

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-21 01:22:59

00:32:04 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-06-21 01:55:52

00:50:00 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2021-06-21 05:21:16

00:26:43 hourglass_full

FARFAJIYAR KARAMA


access_time 2021-06-21 05:55:21

00:30:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-06-21 06:28:04

00:20:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-06-21 07:00:13

00:55:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-06-21 07:59:20

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-06-21 08:48:13

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-21 09:23:44

00:32:04 hourglass_full

FARFAJIYAR KARAMA


access_time 2021-06-21 11:51:43

00:30:00 hourglass_full

ZIYARAR ALI YASIN


access_time 2021-06-21 12:16:43

00:07:43 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-06-21 12:28:52

01:00:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-06-21 13:36:35

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-06-21 14:14:40

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-21 14:50:11

00:32:04 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-06-21 15:23:04

00:20:00 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2021-06-22 21:23:11

00:15:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-06-22 21:41:38

00:30:00 hourglass_full

FARFAJIYAR KARAMA


access_time 2021-06-22 22:15:14

00:30:00 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-06-22 23:04:57

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-22 00:13:29

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-06-22 00:59:29

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-06-22 01:25:22

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-06-22 01:56:18

00:50:00 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2021-06-22 05:20:53

00:15:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-06-22 05:39:20

00:30:00 hourglass_full

FARFAJIYAR KARAMA


access_time 2021-06-22 06:12:56

00:30:00 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-06-22 07:02:39

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-22 08:11:11

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-06-22 08:57:11

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-06-22 09:23:04

00:30:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-06-22 11:14:12

00:30:00 hourglass_full

FARFAJIYAR KARAMA


access_time 2021-06-22 11:47:48

00:30:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-06-22 12:37:31

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-06-22 13:46:03

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-06-22 14:32:52

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-06-22 14:53:41

00:30:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-06-23 21:15:08

00:16:00 hourglass_full

FARFAJIYAR KARAMA


access_time 2021-06-23 21:31:57

00:30:00 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-06-23 21:59:19

00:54:00 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2021-06-23 23:00:12

00:50:00 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-06-23 00:44:52

00:45:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-06-23 01:34:53

00:34:11 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-06-23 02:10:00

00:50:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-06-23 05:24:57

00:16:00 hourglass_full

FARFAJIYAR KARAMA


access_time 2021-06-23 05:41:46

00:30:00 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-06-23 06:09:08

00:54:00 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2021-06-23 07:10:01

00:50:00 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-06-23 08:54:41

00:45:00 hourglass_full

FARFAJIYAR KARAMA


access_time 2021-06-23 09:44:42

00:30:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-06-23 11:04:10

00:16:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-06-23 11:20:59

00:34:11 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-06-23 12:33:25

01:00:00 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-06-23 13:57:45

00:45:00 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2021-06-23 14:52:34

00:50:00 hourglass_full

Hadisin Ahalil Kisa


access_time 2021-06-24 21:15:08

00:19:40 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-06-24 21:35:44

00:20:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-06-24 22:05:33

01:00:00 hourglass_full

Du`au Kumaili


access_time 2021-06-24 23:14:33

00:42:14 hourglass_full

IMAM ALIYU (A.S)


access_time 2021-06-24 00:12:03

00:42:09 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-06-24 01:08:56

00:28:58 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-06-24 02:09:47

00:50:00 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-06-24 05:34:47

00:20:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-06-24 06:04:36

01:00:00 hourglass_full

IMAM ALIYU (A.S)


access_time 2021-06-24 08:11:06

00:42:09 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-06-24 09:07:59

00:28:58 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-06-24 11:29:34

00:20:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-06-24 12:30:07

00:58:00 hourglass_full

IMAM ALIYU (A.S)


access_time 2021-06-24 13:37:56

00:42:09 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-06-24 14:44:38

00:28:58 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-06-24 15:39:34

00:20:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-06-25 21:14:11

00:20:41 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-06-25 21:59:50

01:00:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-06-25 23:08:57

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-06-25 23:48:04

00:20:38 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-06-25 00:24:25

00:45:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-06-25 01:09:14

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-06-25 01:47:52

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-06-25 02:19:05

00:50:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-06-25 05:18:03

00:20:41 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-06-25 06:03:42

01:00:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-06-25 07:12:49

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-06-25 07:51:56

00:20:38 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-06-25 08:28:17

00:45:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-06-25 09:13:06

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-06-25 09:51:44

00:30:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-06-25 10:30:20

00:20:41 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-06-25 11:15:59

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-06-25 11:55:06

00:20:38 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-06-25 12:16:33

01:00:00 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-06-25 13:32:16

00:45:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-06-25 14:17:05

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-06-25 14:55:43

00:30:00 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-06-25 15:53:06

00:20:41 hourglass_full
fact

3546494

ZIYAR0RI

fact

37224

ADADIN SAUKEWA

fact

1762

ADADIN BIDIYO

fact

17

ADADIN MAƘALOLI

SHAFIN SAƘWANNI

MAFI SABUNTAR MAƘALOLI